12 Mart 2008 Çarşamba

NİYAZ


Ey İlâhî! Kıl kerem cânânı görsün gözlerim.
Ger rüyâ ger bîdar ol sultânı görsün gözlerim.

Çün yarattın sen habîbin aşkına âlemleri
"Sırr-ı levlâk"i bulup bürhânı görsün gözlerim.

Hem "le-amruk"tan kasem kıldın ezel,yetmez mi hiç?
Ol kasemden buyrulan fermânı görsün gözlerim.

"Emn-i vahyullah" olan cânım Resûl-i Ekremin
Vech-i pâkinde her an kur'ânı görsün gözlerim.

Vird edinsin şol zebânım "ve'd-duhâ ve'l-leyl"i kim,
"Sûre-i kevser"den ol îmânı görsün gözlerim.

Derdimendim,derdimin dermânıdır nûr-i Resûl,
Eyle ikrâm-ı cemâl,dermânı görsün gözlerim.

Perde-i gaflet ile zulmette kalmış,çâresiz,
Verd-i handân-ı latîf,elvânı görsün gözlerim.

Vuslatın ikrâm edip mücrîm ü mahzûn bendene,
Zât-i pâkinden ayan Rahmânı görsün gözlerim.

Mustafâ'nın kemteridir,kıl tecellî Mahvî'ye
Kim cemâlinden,ganî ihsânı görsün gözlerim


Hiç yorum yok: