14 Mart 2008 Cuma

NAAT


Gönül fikr-i hayâline erişmez yâ Resûlallah,
Dilim farz-ı misâline erişmez yâ Resûlallah.

Ne mümkün şânını tastîr edebilmek hurûf ile,
Kalem,vasf-ı kemâline erişmez yâ Resûlallah

Nükât-ı hikmetin tefsîre sığmaz hiç,ne söylesem,
Birazcık kıyl u kâline erişmez yâ Resûlallah.

Cihan baştanbaşa altın,elmas,yâkut,safîr olsa,
Senin lutf-i nevâline erişmez yâ Resûlallah.

Senin ism-i şerîfinle müzeyyen olmamışsa dil,
Şefâat ihtimâline erişmez yâ Resûlallah.

Görenler parmağın doğrarsa da elbet, hakîkatte,
Yusuf; hüsn-i cemâline erişmez yâ Resûlallah.

Gören hayran olur imiş cemâl-i bî-hemâline,
Bu göz her dem visâline erişmez yâ Resûlallah

Garîbindir,eğer seyr-i cemâlinden olursa dûr,
Kulun Mahvî, âmâline erişmez yâ Resûlallah.

Hiç yorum yok: